โรงเรียนบ้านชีลองใต้
เรียนดี    กีฬาเด่น   เน้นคุณธรรม   นำชุมชนพัฒนา

โรงเรียนบ้านชีลองใต้ ขอเชิญชวนทุกท่านที่มีสิทธิ์ ร่วมกันลงเสียงประชามติ


กิจกรรมของเดือนมิถุนายน-กรกฎาคม

โรงเรียนบ้านชีลองใต้จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

นักเรียนพัฒนาตนเองตามธรรมชาติ และเต็มตามศักยภาพ


  

ข่าวประชาสัมพันธ์

 • โรงเรียนบ้านชีลองใต้ ขอเชิญชวนผู้มีสิทธ์ทุกท่าน ร่วมกันออกเสียงประชามติ
  ส่ง 19 ก.ค. 2559 22:07 โดย โรงเรียนบ้านชีลองใต้ สพป.ชัยภูมิ 1
 • โรงเรียนบ้านชีลองใต้เปิดเทอมวันที่ 16 พฤษภาคม 2557 ประชาสัมพันธ์โรงเรียนบ้านชีลองใต้เปิดเทอมวันที่ 16 พฤษภาคม 2557  คณะครู - อาจารย์ มาทำงานวันที่ 14 พฤษภาคม 2557 เรียนประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่่วกัน
  ส่ง 30 เม.ย. 2557 00:30 โดย วิไลลักษณ์ นามวงษ์ษา
 • ขอเชิญประชุมผู้ปกครอง    ที่   ศธ  04038 ว.144                                                                                         โรงเรียนบ้านชีลองใต้ สพฐ.                                                                                                                        ตำบลห้วยต้อน อำเภอเมือง                                                                               ...
  ส่ง 21 พ.ค. 2556 02:12 โดย วิไลลักษณ์ นามวงษ์ษา
 • กิจกรรมวันเปิดภาคเรียนที่1/2556
  ส่ง 16 พ.ค. 2556 21:41 โดย วิไลลักษณ์ นามวงษ์ษา
 • กำหนดการเปิดภาคเรียนที่ 1/ 2556 โรงเรียนบ้านชีลองใต้ กำหนดการเปิดเรียน วันที่ 16  พฤษภาคม 2556 เรียนประชาสัมพันธ์ให้ผู้ปกครองและนักเรียนทุกท่านได้ทราบนะค่ะ   ครูวิไลลักษณ์ (ผ ...
  ส่ง 7 พ.ค. 2556 21:02 โดย วิไลลักษณ์ นามวงษ์ษา
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 6 รายการ ดูเพิ่มเติม »

กิจกรรม โรงเรียน

แสดงบทความ 1 - 5 จาก 15 รายการ ดูเพิ่มเติม »

สาระน่ารู้

 • ASEAN อาเซียน (ASEAN) หรือ สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Association of Southeast Asian Nations)เป็นองค์กรที่ก่อตั้งขึ้นตามปฏิญญากรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 8 ส ...
  ส่ง 16 มิ.ย. 2555 01:23 โดย ห้องเรียนครูนุ้ย
แสดงบทความ 1 - 1 จาก 1 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ข่าวราชการ

หน่วยงานทางการศึกษา